MARRJA ME QIRA E MAKINERIVE PËR NGJITJEN E KUTIVE TË KARTONIT

Makineritë tona janë në dispozicion për marrje me qira, të pajisura dhe të konfiguruara plotësisht për t’ju ndihmuar të reduktoni në mënyrë efikase kohën e nevojshme për përgatitje dhe shpenzimet shoqëruese.

MIRËMBAJTJA DHE SERVISIMI

Ju ofrojmë mbështetje të gjithanshme për shfrytëzimin me efikasitet të makinerisë, pa dallim nëse keni nevojë për zgjidhje afatshkurtra ose afatgjata për marrjen me qira të makinerive. Kudo  që të gjendeni, do t’ju ofrohet nivel jashtëzakonisht i lartë mbështetjeje dhe ekspertizë sikur të ishim fizikisht të pranishëm me ju.