KUTI KARTONI

Platformë

Arkë kartoni për ruajtjen dhe transportin e frutave dhe perimeve. Mund të jetë e brenduar dhe dizajnuar me ngjyrat Tuaja korporative.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
400 300 100 – 215

KUTI KARTONI

Kënd

Arkë kartoni për ruajtjen dhe transportin e frutave dhe perimeve. Mund të jetë e brenduar dhe dizajnuar me ngjyrat Tuaja korporative.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
400 300 100 – 215

KUTI KARTONI

Platformë

Arkë kartoni për ruajtjen dhe transportin e frutave dhe perimeve. Mund të jetë e brenduar dhe dizajnuar me ngjyrat Tuaja korporative.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
500 300 100 – 260

KUTI KARTONI

Kënd

Arkë kartoni për ruajtjen dhe transportin e frutave dhe perimeve. Mund të jetë e brenduar dhe dizajnuar me ngjyrat Tuaja korporative.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
500 300 100 – 260

KUTI KARTONI

Platformë

Arkë kartoni për ruajtjen dhe transportin e frutave dhe perimeve. Mund të jetë e brenduar dhe dizajnuar me ngjyrat Tuaja korporative.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
600 400 100 – 250

KUTI KARTONI

Kënd

Arkë kartoni për ruajtjen dhe transportin e frutave dhe perimeve. Mund të jetë e brenduar dhe dizajnuar me ngjyrat Tuaja korporative.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
600 400 100 – 250