SHTRËNGUES – 13 mm

Shtrëngues çeliku për shtrëngimin e shiritave PP.

KËND KARTONI

Kënd kartoni – rezistues ndaj ujit sigurojnë mbrojtje shtesë dhe fiksim gjatë magazinimit dhe transportit.
Mund të jetë i brenduar dhe dizajnuar me ngjyrat Tuaja korporative.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
1.60 – 2.20 m 40 mm 40 mm

MBËSHTJELLËSE PËR KUTI DRURI

Mbështjellëse kartoni për kuti druri.

SHIRIT PP

Shirit polipropileni për paketim dhe fiksim gjatë transportit.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
2000 m 12 mm 0.70 mm

FOLI STREQ

Foli Streq 23 mikron

MAKINERI LIDHËSE PAKETIMI

Makineri lidhëse për paketim dhe shtrëngim të shiritit PP.

NUMRI I FRUTAVE 14 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 35 37 38 39 42 45 48
500 x 300 (Φ mm) 100 90 85 80 78 75 70 67 66 64
600 x 400 (Φ mm) 108 102 99 98 94 89 88 87 85 82 80 78 76 74 73 72 70 68

BIGERINË PP

Bigerinë PP për kalibrimin e frutave. Në dispozicion të gjitha kalibrat.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
400 300

BIGERINË PP

Bigerinë PP për kalibrimin e frutave. Në dispozicion të gjitha kalibrat.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
500 300

BIGERINË PP

Bigerinë PP për kalibrimin e frutave. Në dispozicion të gjitha kalibrat.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
600 400