AMBALAZHI YNË PREJ KARTONI ËSHTË PËRGATITUR NGA MATERIALE SPECIALE EKOLOGJIKE, MUND TË PRINTOHET LEHTËSISHT NË TË DHE ËSHTË SHËNUAR ME KODIN TAR, I CILI ËSHTË VEÇANËRISHT I RËNDËSISHËM PËR SHPËRNDARJEN E PRODUKTEVE NË SHITJEN ME SHUMICË.

Karakteristika të arkave të kartonit:

  • Plotësojnë standardet për kriteret shëndetësore dhe ekologjike
  • Kanë dimensione të standardizuara
  • Mund të jenë të brenduara
  • Janë të adaptuara për nevojat e tregtarëve dhe distributorëve
  • 100% mundësi riciklimi

KUTI KARTONI

ARKA PLASTIKE

KUTI PLASTIKE

MATERIAL PËR PAKETIM

KUADRABIN

BRENDIMI DHE NGJITJA ME MAKINERI

Në AMBALAZNI SERVIS mund të dizajnojmë dhe përgatisim ambalazh me logon dhe ngjyrat tuaja korporative. Ambalazhet e brenduara të cilat i përgatisim që në pamjen e parë garantojnë cilësi dhe njohje në treg.