KUADRABIN

Kuadrabin kartoni – me 7 shtresa për paketimin e shalqinit. E dedikuar për paketim deri në 220 kg.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
1200 800 535

KUADRABIN

Kuadrabin kartoni – me 5 shtresa për paketimin e shalqinit. E dedikuar për paketim deri në 380 kg.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
1178 777 864

KUADRABIN

Kuadrabin kartoni – me 7 shtresa për paketimin e shalqinit. E dedikuar për paketim deri në 180 kg.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
580 780 900