ARKA PLASTIKE

Arka plastike për ruajtjen dhe transportin e frutave dhe perimeve.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
400 300 220

ARKA PLASTIKE

Arka plastike për ruajtjen dhe transportin e frutave dhe perimeve.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
500 300 100

ARKA PLASTIKE

Arka plastike për ruajtjen dhe transportin e frutave dhe perimeve.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
600 400 180