ПЛАСТИЧНА ГАЈБА

Пластична гајба за складирање и транспорт на овошје и зеленчук

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
400 300 220

ПЛАСТИЧНА ГАЈБА

Пластична гајба за складирање и транспорт на овошје и зеленчук

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
500 300 100

ПЛАСТИЧНА ГАЈБА

Пластична гајба за складирање и транспорт на овошје и зеленчук

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
600 400 180