ПАТРОНИ – 13 mm

Челични патрони за зацврстување на ПП траки.

КАРТОНСКО ЌОШЕ

Картонско ќоше – водоотпорно обезбедуваат дополнителна заштита и прицврстување при складирање и транспорт.
Може да биде брендиранo и дизајниранo со Ваши коорпоративни бои.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
1.60 – 2.20 m 40 mm 40 mm

ОМОТ ЗА ДРВЕНИ БОКСОВИ

Картонски омот за дрвени боксови.

ПП ТРАКА

Полипропиленска трака за палетизирање и зајакнување при пакување.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
2000 m 12 mm 0.70 mm

СТРЕЧ ФОЛИЈА

Стреч фолија – рачна 23 микронска

МАШИНКА ЗА ПАЛЕТИЗИРАЊЕ

Машинка за палетизирање затегнување на ПП трака.

БРОЈ НА ОВОШКИ
14 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28 30 32 33 35 37 38 39 42 45 48
500 x 300 (Φ mm) 100 90 85 80 78 75 70 67 66 64
600 x 400 (Φ mm) 108 102 99 98 94 89 88 87 85 82 80 78 76 74 73 72 70 68

ПП ПОДЛОШКИ

ПП подлошки за калибрирање на овошки. Калибри достапни сите.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
400 300

ПП ПОДЛОШКИ

ПП подлошки за калибрирање на овошки. Калибри достапни сите.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
500 300

ПП ПОДЛОШКИ

ПП подлошки за калибрирање на овошки. Калибри достапни сите.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
600 400