Нашата картонска амбалажа е изработена од специјални еколошки материјали, на нејзе може едноставно да се печати и е означена со TAR код кој е осбено битен за дистрибуција на производите во големопродажбата.

Карактеристики на картонските гајби:

  • Ги задоволуваат стандардите за здравствени и еколошки критериуми
  • Имаат стандардизирани димензии
  • Можат да бидат брендирани
  • Приспособени се на потребите на трговците и дистрибутерите
  • 100% можност за рециклирање

КАРТОНСКИ КУТИИ

ПЛАСТИЧНИ ГАЈБИ

ПЛАСТИЧНИ КАНЧИЊА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАКУВАЊЕ

КВАДРАБИНИ

БРЕНДИРАЊЕ И МАШИНСКО ЛЕПЕЊЕ

Во АМБАЛАЖНИ СЕРВИС можеме да дизајнираме и изработиме амбалажа со вашето лого и вашите корпоративни бои. Брендираните амбалажи кој ги изработуваме уште при првиот поглед гарантираат квалитет и препознатливост на пазарот.