КВАДРАБИН

Картонски квадрабин – 7 слоен за пакување на лубеница. Наменето за пакување до 220 кг.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
1200 800 535

КВАДРАБИН

Картонски квадрабин – 5 слоен за пакување на лубеница. Наменето за пакување до 380 кг.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
1178 777 864

КВАДРАБИН

Картонски квадрабин – 7 слоен за пакување на лубеница. Наменето за пакување до 180 кг.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
580 780 900