КАРТОНСКА КУТИЈА

Платформ

Картонска гајба за транспорт и складирање на овошје и зеленчук. Може да биде брендирана и дизајнирана со Ваши коорпоративни бои.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
400 300 100 – 215

КАРТОНСКА КУТИЈА

Корнер

Картонска гајба за транспорт и складирање на овошје и зеленчук. Може да биде брендирана и дизајнирана со Ваши коорпоративни бои.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
400 300 100 – 215

КАРТОНСКА КУТИЈА

Платформ

Картонска гајба за транспорт и складирање на овошје и зеленчук. Може да биде брендирана и дизајнирана со Ваши коорпоративни бои.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
500 300 100 – 260

КАРТОНСКА КУТИЈА

Корнер

Картонска гајба за транспорт и складирање на овошје и зеленчук. Може да биде брендирана и дизајнирана со Ваши коорпоративни бои.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
500 300 100 – 260

КАРТОНСКА КУТИЈА

Платформ

Картонска гајба за транспорт и складирање на овошје и зеленчук. Може да биде брендирана и дизајнирана со Ваши коорпоративни бои.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
600 400 100 – 250

КАРТОНСКА КУТИЈА

Корнер

Картонска гајба за транспорт и складирање на овошје и зеленчук. Може да биде брендирана и дизајнирана со Ваши коорпоративни бои.

ДОЛЖИНА ШИРИНА ВИСИНА
600 400 100 – 250