KUTI PLASTIKE

Kuti plastike 1000 gr. për magazinimin dhe transportin e frutave dhe perimeve.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
192 118 110

KUTI PLASTIKE

Kuti plastike 500 gr. për magazinimin dhe transportin e frutave dhe perimeve.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
190 115 58

KUTI PLASTIKE

Kuti plastike 1000 gr. me kapak për magazinimin dhe transportin e frutave dhe perimeve.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
185 114 135

KUTI PLASTIKE

Kuti plastike 1000 gr. me dorezë për magazinimin dhe transportin e frutave dhe perimeve.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
192 118 105

KUTI PLASTIKE

Kuti plastike 400 gr. për magazinimin dhe transportin e kërpudhave.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
183 144 65

KUTI PLASTIKE

Kuti plastike 400 gr. për magazinimin dhe transportin e kërpudhave.

GJATËSIA GJERËSIA LARTËSIA
183 144 65